II. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DONJI KUKURUZARI ( 04.06.2021.)