Kontakt

Kontakti

Općina Donji Kukuruzari

Don Ante Lizatovića 2, Donji Kukuruzari

44430 Hrvatska Kostajnica

Tel: 044/857-021

Fax: 044/857-022

OIB: 68881952354

Žiro – račun: HR77 2340 0091 8083 0000 3     PBZ

ŠIFRA DJELATNOSTI: 8411

e-mail: opcina.donji.kukuruzari@sk.t-com.hr

Radno vrijeme: 8:00 – 16:00 ( rad sa strankama od 9:00 – 15:00 )

Općinska načelnica

Lucija Matković

e-mail: lucija.matkovic@donji-kukuruzari.hr

ZAMJENIK OPĆINSKE NAČELNICE IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE

Dalibor Kukuruzar

e- mail: dalibor.kukuruzar@donji-kukuruzari.hr

O nama

Donji Kukuruzari su mala općina smjesteni
u Sisačko Moslavačkoj županiji.

Gospodarstvo

Povijest

Sakralni objekti

Udruge

Obrasci

Galerija