Kontakt

Kontakti

Općina Donji Kukuruzari

Don Ante Lizatovića 2, Donji Kukuruzari

44430 Hrvatska Kostajnica

Tel: 044/857-021

OIB: 68881952354

Žiro – račun: HR77 2340 0091 8083 0000 3     PBZ

ŠIFRA DJELATNOSTI: 8411

e-mail: opcina.donji.kukuruzari@sk.t-com.hr

Radno vrijeme Jedinstvenog upravnog tijela Općine Donji Kukuruzari je
(ponedjeljak – petak) u vremenu od 08:00 do 16:00, rad sa strankama je radnim danom
(ponedjeljak – petak) u vremenu od 09:00 do 14:00 sati. Pauza se određuje u vremenu od
10:30 do 11:00 sati.

Općinska načelnica

Lucija Matuzović

e-mail: lucija.matkovic@donji-kukuruzari.hr

Zamjenik općinske načelnice iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

Dalibor Kukuruzar

e- mail: dalibor.kukuruzar@donji-kukuruzari.hr

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Kukuruzari

Katarina Babić

e- mail: procelnica@donji-kukuruzari.hr

Administrativni referent

Dajana Barišić

e-mail : opcina.donji.kukuruzari@sk.t-com.hr

 

Referent za poljoprivredu i gospodarstvo

Ivo Blažanović

e-mail : opcina.donji.kukuruzari@sk.t-com.hr

Računovodstveni referent

Anita Barišić

e-mail: racunovodstvo@donji-kukuruzari.hr

Referent- komunalni redar

Katarina Grubješić

e-mail: katarina.grubjesic@donji-kukuruzari.hr

O nama

Donji Kukuruzari su mala općina smjesteni
u Sisačko Moslavačkoj županiji.

Gospodarstvo

Povijest

Sakralni objekti

Udruge

Obrasci

Galerija

Skip to content