Knjižnica

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2023. GODINU- NKČ NAPREDAK
PLAN NABAVE ZA 2024. GODINU
REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA JEDNOSTAVNE NABAVE
IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA
PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA NARODNE KNJIŽNICE I ČITAONICE "NAPREDAK" DONJI KUKURUZARI

NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA "NAPREDAK"

Narodna knjižnica i čitaonica „Napredak“ osnovana je odlukom Općinskog vijeća Općine D. Kukuruzari 2001. godine, a započela s radom 02. kolovoza 2002.

 

Mečenčani 11b

Donji  Kukuruzari

44430 Hrvatska Kostajnica

Tel: 044 856 300

e-mail: nkcnapredak0@gmail.com

 

 

RADNO VRIJEME

Radno vrijeme knjižnice je
(ponedjeljak – petak) u vremenu od 08:00 do 16:00

Broj članova knjižnice: 585 (od toga oko 80% djece i mladih)

 

Fond knjižnice:

  • ·        Oko 8000 jedinica knjižne građe
  • ·        Referentne i Zavičajne zbirke
  • ·        7 naslova časopisa
  • ·        370 jedinica neknjižne građe (DVD)

 

Knjižnica je opremljena s 3 računala za korisnike s pristupom na Internet, a sve usluge su besplatne.

Prostor knjižnice od 55 m², a sastoji se od tri odjela:

–         Odjel za djecu

–         Multimedijski odjel

–         Čitaonica

 

Pravila posudbe:

–         najviše 3 jedinice knjižne građe na rok od 15 dana

–         1 jedinica neknjižne građe (DVD) na rok od 7 dana

–         posudba lektirnih naslova ograničena je na 1 naslov

OBAVIJEST KANDIDATIMA O ODRŽAVANJU INTERVJUA
TRANSPARENTNOST ISPLATA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

O nama

Donji Kukuruzari su mala općina smjesteni
u Sisačko Moslavačkoj županiji.

Gospodarstvo

Povijest

Sakralni objekti

Udruge

Obrasci

Galerija

Skip to content