Općina Donji Kukuruzari

Općina Donji Kukuruzari obuhvaća područje 15 naselja:

–         Babina Rijeka

–         Bjelovački Kostreši

–         Borojevići

–         Donja Velešnja

–         Donji Bjelovac

–         Donji Kukuruzari

–         Gornji Bjelovac

–         Gornji Kukuruzari

–         Gornja Velešnja

–         Knezovljani

–         Komogovina

–         Lovča

–         Mečenčani

–         Prevršac

–         Umetići

 

 Općina se prostire na površini od 113 km²,  te pripada kategoriji manjih općina u sustavu Sisačko – moslavačke županije. Sva naselja su izrazito ruralna i ne pokazuju tendenciju preustroja u manje ruralna. Prema Popisa stanovništva 2001. općina Donji Kukuruzari broji 2.017 stanovnika. Nažalost, prema prvim rezultatima Popisa 2011. Državnog zavoda za statistiku, broj stanovnika je smanjen na 1.645 stanovnika.

 

Reljefno gledano, prostor općine Donji Kukuruzari je brdski kraj što djelomično određuje i vrstu vegetacije koju nalazimo na ovim prostorima. Glavni vodotok općine je rijeka Sunja koja ima karakter brze gorske rijeke i prima vode brojnih brdskih potočića, a sama je desna pritoka Save. Prostor uz vodotok Sunje je prostor obradivih površina, više ili manje zapuštenih, te otvorenih livada i pašnjaka, dok je ostali prostor obrastao šumskom vegetacijom.

 

Ukupna površina šuma na području općine Donji Kukuruzari iznosi cca 4.346,76 ha, a najrasprostranjenije su šume hrasta, bukve, graba i kestena. Pod šumom se nalazi 35% šumovitog kraja koji je bogat s divljači, stoga je lovni turizam privredna grana koja ima vrlo značajan potencijal koji na ovom području treba iskoristiti. Osim lovnog turizma, upravo zbog prirodnog bogatstva šumama, područje ima preduvjete za razvoj drvne industrije.

 

Zone livada i pašnjaka predstavljaju podlogu za razvoj stočarstva i ratarstva u funkciji u stočarstva, kao i mogućnosti razvoja seoskog turizma.

 

Općina Donji Kukuruzari osnovana je 1993. godine u Zagrebu, dok je s aktivnim radom započela u rujnu 1996. godine. Prvi načelnik bio je Stjepan – Stevo Jurić (1996.-1997.), a od svibnja 1997. – svibnja 2009. Stipo Šapina.

Od svibnja 2009. do svibnja 2013.  načelnik Općine je bio  Ivo Blažanović, a zamjenik načelnika je Stevo Novaković.

Od svibnja 2013. godine  do svibnja 2017. godine načelnik Općine je bio Stipo Šapina, a zamjenici načelnika su Mijo Latin i Dalibor Kukuruzar.

Od svibnja 2017. godine, načelnica Općine je Lucija Matković, a zamjenici načelnice su Ivan Čivčić i Dalibor Kukuruzar

Od svibnja 2021. godine načelnica Općine je Lucija Matković, a zamjenik načelnice je Dalibor Kukuruzar.

O nama

Donji Kukuruzari su mala općina smjesteni
u Sisačko Moslavačkoj županiji.

Gospodarstvo

Povijest

Sakralni objekti

Udruge

Obrasci

Galerija

Skip to content