Gospodarstvo

Općina Donji Kukuruzari nalazi se na južnom dijelu Sisačko – moslavačke županije, 32 kilometra od županijskog središta Siska i zauzima oko 2,5 % njenog ukupnog teritorija. Središte općine je istoimeno naselje Donji Kukuruzari. Svih 15 naselja u Općini su izrazito ruralna i ne pokazuju tendenciju preustroja u manje ruralna. Općinom prolazi državna cesta D-30 koja povezuje Zagreb i Hrvatsku Kostajnicu preko grada Petrinje. Dio županijske prometnice Ž-3241 povezuje naselja Borojevići i Prevršac sa državnom prometnicom D-30, a županijska prometnica Ž-3246 povezuje naselje Donja Velešnja s državnom prometnicom D-30, a lokalne ceste povezuju ostala naselja.

Općina Donji Kukuruzari nalazi se na području od posebne državne skrbi I. skupine, te je gospodarstvo u jako lošem stanju, stopa nezaposlenosti velika, a mnoge obitelji s područja Općine su korisnici socijalne pomoći.

Gospodarski razvoj ovog kraja trebao bi se temeljiti na postojećim prirodnim resursima, te bi tako trebao biti usko vezan uz razvoj poljoprivredne proizvodnje, seoskog i lovnog turizma, drvne industrije. Razvoj poduzetništva pokušava se potaknuti izgradnjom Poduzetničke zone „Veleška polja“ na području Općine Donji Kukuruzari.

O nama

Donji Kukuruzari su mala općina smjesteni
u Sisačko Moslavačkoj županiji.

Gospodarstvo

Povijest

Sakralni objekti

Udruge

Obrasci

Galerija

Skip to content