Solidarnost na djelu 2

Partneri

Centar za socijalnu skrb

Centar za socijalnu skrb
Hrvatska Kostajnica

Ulica Josipa Marića 2

44 430 Hrvatska Kostajnica
Tel.: +385 44 851 185
www.czsshk.hr

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Područni ured Sisak
Ulica Kralja Tomislava 15
44 000 Sisak
Tel.: +385 44 659 100
www.hzz.hr

Sažetak

Projektom Solidarnost na djelu 2; bit će zaposleno 25 žena pripadnica ranjivih skupina u općini Donji Kukuruzari. Unaprijedit će se kvaliteta života za 150 krajnjih korisnika na području općine Donji Kukuruzari kojima će biti pružena pomoć u svakodnevnom životu kroz 12 mjeseci. Projekt će trajati 18 mjeseci i provodit će ga Općina Donji Kukuruzari u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Područni ured Sisak te Centrom za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

•Zapošljavanje i osposobljavanje žena iz ciljnih skupina koje će pružati potporu i podrške starijim
osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici
•Promidžba i vidljivost
•Upravljanje projektom i administracija

POČETNA KONFERENCIJA

Dana 03. prosinca 2021. godine u zgradi Općine Donji Kukuruzari održana je početna konferencija projekta Solidarnost na djelu 2. Na konferenciju su uz predstavnike Općine Donji Kukuruzari prisustvovali predstavnici Centra za socijalnu skrb iz Hrvatske Kostajnice i Siska, predstavnica Gradskog društva crvenog križa Hrvatska Kostajnica ,predstavnica Općine Majur te predstavnici Regionalnog koordinatora SMŽ.

 

U mjesecu travnju 2022. djelatnice na projektu Solidarnost na djelu 2, podijelile su pakete kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština krajnjim korisnicima kao što to čine svakog mjeseca.

25 djelatnica zaposlenih u okviru projekta svakodnevnim pružanjem pomoći i podrške starijim i nemoćnim osobama brinu za oko 170 krajnjih korisnika na području Općine Donji Kukuruzari.

Nabava kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za  krajnje korisnike financirana je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u okviru projekta Solidarnost na djelu 2 .

U sklopu spomenutog projekta radnice, tj. pripadnice ciljane skupine, pohađaju tečaj obrazovanja za cvjećara-aranžera. Nastava uključuje teorijski dio u trajanju od 55 sati. Sve edukacije će se održavati u poslijepodnevnim satima od 16:00 do 20:00 sati u prostorijama Općine Donji Kukuruzari.

 

 

Praktični dio trajat će 80 sati. Po završetku spomenutog tečaja žene uključene u projekt dobit će potvrdu o stručnosti za obavljanje posla cvjećara-aranžera. 

Završetkom tečaja pripadnicama ciljane skupine povećat će se konkurentnost na tržištu rada zbog ranije navedene potvrde.

Smatramo kako će im ovaj tečaj uvelike pomoći prilikom svladavanja i proširenja njihovih trenutnih znanja i vještina, ukoliko se već bave istim ili sličnim poslom, a naravno višestruko je koristan i za poslodavce koji će u ovom konkretnom slučaju biti sigurni kako im na posao dolazi osoba koja je stručna.

Dana 15. studenoga 2022.g. u zgradi Općine Donji Kukuruzari održana je završna konferencija projekta Solidarnost na djelu 2. Na konferenciji su uz predstavnike Općine Donji Kukuruzari prisustvovali predstavnica Centra za socijalnu skrb iz Hrvatske Kostajnice, te predstavnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – područni ured Sisak, predstavnici Regionalnog koordinatora SMŽ, predstavnici Simore i JURK-a SMŽ. Osposobljavanjem kao jednom od projektnih aktivnosti 10 žena polazilo je edukaciju te po završetku steklo javnu ispravu o obrazovanju i osposobljenosti. Na završnoj konferenciji uručena su uvjerenja o osposobljenosti za cvjećara-aranžera.

O nama

Donji Kukuruzari su mala općina smjesteni
u Sisačko Moslavačkoj županiji.

Gospodarstvo

Povijest

Sakralni objekti

Udruge

Obrasci

Galerija

Skip to content