Solidarnost na djelu 2

Solidarnost na djelu 2

Kontakt

Općina Donji Kukuruzari
Don Ante Lizatovića 2,
Donji Kukuruzari
44 430 Hrvatska Kostajnica
Tel.: 044 857 021

Ukupna vrijednost

2.237.500,00 kn
(Iznos EU potpore 100%)

Nositelj projekta

Općina Donji Kukuruzari

Razdoblje provedbe

25.6.2021. – 25.12.2022.

Partneri

Centar za socijalnu skrb

Centar za socijalnu skrb
Hrvatska Kostajnica
Trg Kralja Tomislava 2b
44 430 Hrvatska Kostajnica
Tel.: +385 44 851 185
www.czsshk.hr

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Područni ured Sisak
Ulica Kralja Tomislava 15
44 000 Sisak
Tel.: +385 44 659 100
www.hzz.hr

Sažetak

Projektom "Solidarnost na djelu 2" bit će zaposleno 25 žena pripadnica ranjivih skupina u općini Donji
Kukuruzari. Unaprijedit će se kvaliteta života za 150 krajnjih korisnika na području općine Donji
Kukuruzari kojima će biti pružena pomoć u svakodnevnom životu kroz 12 mjeseci. Projekt će trajati 18
mjeseci i provodit će ga Općina Donji Kukuruzari u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje
Područni ured Sisak te Centrom za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

•Zapošljavanje i osposobljavanje žena iz ciljnih skupina koje će pružati potporu i podrške starijim
osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici
•Promidžba i vidljivost
•Upravljanje projektom i administracija

O nama

Donji Kukuruzari su mala općina smjesteni
u Sisačko Moslavačkoj županiji.

Gospodarstvo

Povijest

Sakralni objekti

Udruge

Obrasci

Galerija