Napisao Administrator, 30.11.2012

1. UDRUGA OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA DONJI KUKURUZARI

    Don Ante Lizatovića 2 Donji Kukuruzari

    44430 Hrvatska Kostajnica

    tel/fax : 044/857-021 ; 857-022

    e-mail : opcina.donji.kukuruzari@sk.t-com.hr

    predsjednik : Stjepan Cvitkušić

 

2. UDRUGA HRVATSKIH DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA DONJI KUKURUZARI

     Don Ante Lizatovića 2 Donji Kukuruzari

     44430 Hrvaska Kostajnica    

     tel/fax : 044/857-021 ; 857-022

     e-mail : opcina.donji.kukuruzari@sk.t-com.hr

     predsjednik : Mato Brandić

 

3. RŠRD „...