II. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA OPĆINE DONJI KUKURUZARI ZA 2021. GODINU

Na temelju članka 39. st 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“  br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 15. Statuta Općine Donji Kukuruzari („Službeni vjesnik“ br. 15/13 i 51/14), Općinsko vijeće Općine Donji Kukuruzari na svojoj IV. sjednici održanoj dana 17. rujna 2021. godine donijelo je

 

  1. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA

OPĆINE DONJI KUKURUZARI ZA 2021. GODINU

 Članak 1.

 

  1. Izmjene i dopune Plana proračuna za 2021. godinu sadrže sljedeće :

 

Članak 2.

 2. Izmjene i dopune Plana proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2021. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u   „Službenom vjesniku“ Općine Donji Kukuruzari.

 

 

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

 

 

KLASA  : 400-08/21-01/03

URBROJ: 2176/07-01-21-2

Donji Kukuruzari, 17. rujna 2021. godine

 

                                                                  Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                   Stipo Šapina

II. izmjene i dopune Plana proračuna
Skip to content