I. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA OPĆINE DONJI KUKURUZARI ZA 2021. GODINU

R  E  P U  B  L  I  K  A    H  R  V A  T  S  K  A

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

 

Na temelju članka 39. st 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“  br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 15. Statuta Općine Donji Kukuruzari („Službeni vjesnik“ br. 15/13 i 51/14), Općinsko vijeće Općine Donji Kukuruzari na svojoj XXIV. sjednici održanoj dana 05. veljače 2021. godine donijelo je

 

1. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA

 OPĆINE DONJI KUKURUZARI ZA 2021. GODINU

 

 Članak 1.

 1.  Izmjene i dopune Plana proračuna za 2021. godinu sadrže sljedeće : možete pogledati OVDJE

 

Članak 2.

  1Izmjene i dopune Plana proračuna Općine Donji Kukuruzari  za 2021. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u   „Službenom vjesniku“ Općine Donji Kukuruzari.

 

SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKO VIJEĆE

 

 

KLASA   : 400-08/21-01/01

URBROJ : 2176/07-01-21-2

Donji  Kukuruzari, 05. veljače 2021. godine

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Stipo Šapina

Skip to content