POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE – TUČA

Župan Sisačko – moslavačke županije je dana 24. srpnja 2023. godine donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode – tuče na području općine Donji Kukuruzari.

Rok za predaju prijava je 8 dana od dana proglašenja prirodne nepogode ( do 31.07.2023. ), a obrazac za prijavu nalazi se ispod ove objave.

Ispunjenu i potpisanu prijavu moguće je dostaviti skeniranu na e-mail: opcina.donji.kukuruzari@sk.t-com.hr ili osobno dostaviti u prostorije Općine Donji Kukuruzari, Don Ante Lizatovića 2.

Skip to content