XXV. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DONJI KUKURUZARI ( ODRŽANA 12.04.2021. GODINE)

Izvješća
Poziv na XXV. sjednicu općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava komunalnog doprinosa u 2020. godini Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2020. godini Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava komunalne naknade u 2020. godini Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2020. godini Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini Izvješće o izvršenju Programa razvoja sporta i rekreacije u Općini Donji Kukuruzari za 2020. godinu Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi u Općini Donji Kukuruzari za 2020. godinu Izvješće o izvršenju Programa promicanja kulture u Općini Donji Kukuruzari za 2020. godinu Izvješće o izvršenju Programa potpora u poljoprivredi Općine Donji Kukuruzari za 2020. godinu Izvješće o izvršenju Programa organizacije i provođenja zaštite i spašavanja na području Općine Donji Kukuruzari za 2020. godinu Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Donji Kukuruzari za 2020. godinu Odluka o osnivanju trgovačkog društva „Poduzetnički inkubator Donji Kukuruzari d.o.o.“ Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Donji Kukuruzari za 2020. godinu Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Vanjsko športsko igralište