KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DONJI KUKURUZARI