ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DONJI KUKURUZARI 2021. – 2025.

Stipo Šapina – predsjednik općinskog vijeća (HDZ)

Marko Brandić – potpredsjednik općinskog vijeća ( NEZAVISNI ČLAN )

Stjepan Čivić – potpredsjednik općinskog vijeća (HDZ)

Mato Brandić – član ( NEZAVISNI ČLAN )

Svjetlana Tufeković – član (HDZ)

Mira Kordić – član ( NEZAVISNI ČLAN )

Stevo Novaković – član (HNS )

Đuro Lovrenović – član (SDP )

Dragica Sušić – član (SDSS )