Kontakt

Općina Donji Kukuruzari

Don Ante Lizatovića 2, Donji Kukuruzari

44430 Hrvatska Kostajnica

Tel: 044/857-021

Fax: 044/857-022

OIB: 68881952354

Žiro - račun: HR77 2340 0091 8083 0000 3     PBZ

ŠIFRA DJELATNOSTI: 6411

e-mail: opcina.donji.kukuruzari@sk.t-com.hr

Radno vrijeme: 8:00 - 16:00 ( rad sa strankama od 9:00 - 15:00 )

 

OPĆINSKA NAČELNICA : Lucija Matković

 e-mail: lucija.matkovic@donji-kukuruzari.hr

 

ZAMJENIK OPĆINSKE NAČELNICE IZ REDA PRIPADNIKA SRPSKE NACIONALNE MANJINE: Dalibor Kukuruzar

e- mail: dalibor.kukuruzar@donji-kukuruzari.hr

 

 Jedinstveni upravni odjel

         - PROČELNIK/ CA :    -

 

         - RAČUNOVODSTVENI REFERENT :  - 

           e-mail: racunovodstvo@donji-kukuruzari.hr

 

         - REFERENT ZA POLJOPRIVREDU I GOSPODARSTVO : Ivo Blažanović

           e-mail: gospodarstvo@donji-kukuruzari.hr

 

         - ADMINISTRATIVNI REFERENT : Dajana Barišić

           e-mail: opcina.donji.kukuruzari@sk.t-com.hr

 

Službenik za informiranje :        Ivo Blažanović

                                                        Don Ante Liztovića 2, Donji Kukuruzari

                                                        tel/fax : 044/857-021 , 857-022

                                                        e-mail : opcina.donji.kukuruzari@sk.t-com.hr

 

Povjerenik za etiku :                   -

                                                        Don Ante Lizatovića 2, Donji Kukuruzari

                                                        tel/fax : 044-857-021, 857-022

                                                       e-mail : opcina.donji.kukuruzari@sk.t-com.hr

 

Osoba za nepravilnosti:            -

                                                        Don Ante Lizatovića 2, Donji Kukuruzari

                                                        tel/fax : 044-857-021, 857-022

                                                       e-mail : opcina.donji.kukuruzari@sk.t-com.hr