Napisao, 15.04.2021

Poziv na XXV. sjednicu općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE


Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava komunalnog doprinosa u 2020. godini, možete pogledati OVDJE


Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2020. godini, možete pogledati OVDJE


Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava komunalne naknade u 2020. godine, možete pogledati OVDJE


Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u  2020. godinu, možete pogledati OVDJE


Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini, možete pogledati OVDJE


Izvješće o izvršenju Programa razvoja sporta i rekreacije u Općini Donji Kukuruzari za 2020. godinu, možete pogledati OVDJE


Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi u Općini Donji Kukuruzari za 2020. godinu, možete pogledati OVDJE


Izvješće o izvršenju Programa promicanja kulture u Općini Donji Kukuruzari za 2020. godinu, možete pogledati OVDJE


Izvješće o izvršenju Programa potpora u poljoprivredi Općine Donji Kukuruzari za 2020. godinu, možete pogledati OVDJE


Izvješće o izvršenju Programa organizacije i provođenja zaštite i spašavanja na području Općine Donji Kukuruzari za  2020. godinu, možete pogledati OVDJE


Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, možete pogledati OVDJE


Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2020. godinu, možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN


Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Donji Kukuruzari za 2020. godinu, možete pogledati OVDJE


Odluku o osnivanju trgovačkog društva „Poduzetnički inkubator Donji Kukuruzari d.o.o.“, možete pogledati OVDJE


Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Donji Kukuruzari za 2020. godinu, možete pogledati OVDJE


Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Vanjsko športsko igralište, možete pogledati OVDJE