Napisao, 07.02.2021

Poziv na XXIV. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE


Odluku o oslobađanju plaćanja komunalne naknade kao mjere ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih potresom na području Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE

 

Odluku o odlaganju građevnog otpada i zemlje od iskopa kod građevinskih radova na području Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE

 

Odluku o pokretanju postupka uređenja prostora i izgradnje kontejnerskog naselja, možete pogledati OVDJE

 

Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Donji Kukuruzari za 2020. godinu, možete pogledati OVDJE

 

Godišnji plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2021.g. – 2023.g., možete pogledati OVDJE

 

Pravilnik o zaštiti od požara, možete pogledati OVDJE

 

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE