Napisao, 27.11.2020

Poziv na XXIII. sjednicu općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE 

 

Program utroška sredstava komunalnog doprinosa u 2021. godini, možete pogledati OVDJE 


Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021. godini,  možete pogledati OVDJE 


Program utroška sredstava komunalne naknade u 2021. godini,  možete pogledati OVDJE 


Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2021. godini,  možete pogledati OVDJE 


Program građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini,  možete pogledati OVDJE 


Program održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini, možete pogledati OVDJE 


Program razvoja sporta i rekreacije u Općini Donji Kukuruzari za 2021. godinu, možete pogledati OVDJE 


Program socijalne skrbi Općine Donji Kukuruzari za 2021. godinu, možete pogledati OVDJE 


Program promicanja kulture u Općini  Donji Kukuruzari za 2021. godinu, možete pogledati OVDJE 


Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske tijekom 2021. godine, možete pogledati OVDJE 


Program provođenja zaštite i spašavanja na području Općine Donji Kukuruzari za 2021. godinu, možete pogledati OVDJE 


Plan proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2021. godinu s projekcijom za 2022. i 2023. godinu ,možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN 

 

Plan razvojnih programa Općine Donji Kukuruzari za razdoblje 2021. - 2023. godine, možete pogledati OVDJE


Odluku o izvršavanju Plana proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2021. godinu, možete pogledati OVDJE 


Odluku o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Donji Kukuruzari za 2021. godinu, možete pogledati OVDJE 


Odluku o imenovanju dužnosti v.d. ravnatelja NKČ „Napredak,  možete pogledati OVDJE