Napisao, 13.10.2020

Poziv na XXII. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE 

 

Polugodišnje izvješća o izvršenju proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2020. godinu, možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN


Odluku o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE

 

Odluku o sufinanciranju boravka djece u dječjem vrtiću „Krijesnica“ Hrvatska Kostajnica, možete pogledati OVDJE

 

Odluku o ažuriranju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Donji Kukuruzari,možete pogledati OVDJE


Odluku o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE


Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE

 

Javni natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE