Napisao, 23.07.2020

Poziv na XXI. sjednicu općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari , možete pogledati OVDJE


I. izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa  u 2020. godini, možete pogledati OVDJE

 

II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini, možete pogledati OVDJE

 

II. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini, možete pogledati OVDJE

 

II. izmjene i dopune Programa socijalne skrbi za 2020. godinu, možete pogledati OVDJE

 

II. izmjene i dopune Programa promicanja kulture za 2020. godinu, možete pogledati OVDJE

 

II. izmjene i dopune Programa organizacije i provođenja zaštite i spašavanja na području Općine Donji Kukuruzari za 2020. godinu, možete pogledati OVDJE

 

II. Izmjena i dopuna Plana proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2020. godinu,možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN

 

Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Donji Kukuruzari,možete pogledati OVDJE

 

Godišnji provedbeni plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Donji Kukuruzari za 2020. godinu,možete pogledati OVDJE

 

Odluku o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE