Napisao, 20.12.2019

Poziv na XVIII. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE 


 I. izmjene i dopune Programa utroška sredstava komunalne naknade u 2019. godini, možete pogledati OVDJE


I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u 2019. godini, možete pogledati OVDJE


II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini, možete pogledati OVDJE


II. izmjene i dopune Programa promicanja kulture za 2019. godinu, možete pogledati OVDJE


II. izmjene i dopune Programa socijalne skrbi za 2019. godinu, možete pogledati OVDJE


II. izmjene i dopune Programa organizacije i provođenja zaštite i spašavanja na području Općine Donji Kukuruzari za 2019. godinu, možete pogledati OVDJE


I. izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu, možete pogledati OVDJE


II. izmjene i dopune Programa utroška sredstava komunalnog doprinosa u 2019. godini, možete pogledati OVDJE


II. izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini, možete pogledati OVDJE


II. Izmjene i dopune Plana proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2019. godinu, možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN


Program utroška sredstava komunalnog doprinosa u 2020. godini, možete pogledati OVDJE


Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2020. godini, možete pogledati OVDJE


Program utroška sredstava komunalne naknade u 2020. godini, možete pogledati OVDJE


Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2020. godini, možete pogledati OVDJE


Program građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini, možete pogledati OVDJE


Program održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini, možete pogledati OVDJE


Program razvoja sporta i rekreacije u Općini Donji Kukuruzari za 2020. godinu, možete pogledati OVDJE


Program socijalne skrbi Općine Donji Kukuruzari za 2020. godinu,možete pogledati OVDJE


Program promicanja kulture u Općini  Donji Kukuruzari za 2020. godinu, možete pogledati OVDJE


Program potpore poljoprivredi  Općine Donji Kukuruzari za 2020. godinu, možete pogledati OVDJE


Program provođenja zaštite i spašavanja na području Općine Donji Kukuruzari za 2020. godinu, možete pogledati OVDJE


Plan proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu , možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN 

 

Plan razvojnih programa, možete pogledati OVDJE


Odluku o izvršavanju Plana proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2020. godinu, možete pogledati OVDJE


Odluku o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Donji Kukuruzari za 2020. godinu, možete pogledati OVDJE


Analizu sustava zaštite i spašavanja na području Općine Donji Kukuruzari za 2020. godinu, možete pogledati pod kategorijom CIVILNA ZAŠTITA


Godišnji plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje Općine Donji Kukuruzari od 2019. godine i 2021. godine, možete pogledati pod kategorijom CIVILNA ZAŠTITA


Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE


Odluku o dodjeli koncesije za sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada na području Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE

 

Odluku o osnivanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE