Napisao, 01.07.2019
Poziv na XVI. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE   

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE

Odluku o davanju Suglasnosti na Statut NKČ Napredak Donji Kukuruzari , možete pogledati OVDJE

Odluku o komunalnom redu , možete pogledati OVDJE 
Ispravak Odluke o komunalnom redu , možete pogledati OVDJE

 1. Izmjena i dopuna Plana proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2019. godinu, možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN

Odluku o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava komunalnog doprinosa u 2019. godini, možete pogledati OVDJE

Odluku o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini, možete pogledati OVDJE 


Odluku o izmjenama i dopunama Programa organizacije i provođenja zaštite i spašavanja na području Općine Donji Kukuruzari u 2019. godini, možete pogledati OVDJE


Odluku o izmjenama i dopunama Programa razvoja sporta i rekreacije u ODK za 2019. godinu, možete pogledati OVDJE


Odluku o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini, možete pogledati OVDJE


Odluku o izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi ODK za 2019. godinu, možete pogledati OVDJE


Odluku o izmjenama i dopunama Programa promicanja kulture u ODK za 2019. godinu, možete pogledati OVDJE


Odluku o mjerilima i kriterijima za obračun plaća službenika i namještenika u jedinstvenom upravnom odjelu ODK , možete pogledati OVDJE


Odluku o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Donji Kukuruzari koji dužnost na koju su izabrani obnašaju profesionalno, možete pogledati OVDJE


Odluku o naknadama za rad vijećnika, izvršnog tijela, članova radnih tijela i djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela ODK, možete pogledati OVDJE