Napisao, 03.05.2016

Poziv za XVI. sjednicu Općinskog vijeća, možete pogledati OVDJE

 

Zapisnik sa XVI. sjednice Općinskog vijeća, možete pogledati OVDJE

 

Godišnje izvješće o izvršenju Plana proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2015. godinu, možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN

 

1. Izmjene i dopune Plana proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2016. godinu, možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN

 

Odluku o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih i Općinskom vijeću Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE

 

Odluku o usvajanu izvješća programa  ( možete svaku posebno otvoriti klikom ) :

-  utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2015. godini.

-  utroška sredstava od prodaje kuća u državnom vlasništvu na području Općine Donji Kukuruzari za 2015. godinu

-  utroška sredstava komunalne naknade u 2015. godini

-  utroška sredstava komunalnog doprinosa u 2015. godini

-  utroška sredstava šumskog doprinosa u 2015. godini

-  potpora u poljoprivredi Općine Donji Kukuruzari za 2015. godinu

-  održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini

-  organizacije i proveđenja zaštite spašavanja na području Općine Donji Kukuruzari za 2015. godinu

-  razvoja sporta i rekreacije u Općini Donji Kukuruzari za 2015. godinu

-  promicanje kulture u Općini Donji Kukuruzari za 2015. godinu

-  socijalne skrbi Općine Donji Kukuruzari za 2015. godinu

 

Usvajanje 1. Izmjena i dopuna programa ( možete svaku posebno otvoriti klikom ) :

-  održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini

-  promicanja kulture u Općini Donji Kukuruzari za 2016. godinu

-  socijalne skrbi Općine Donji Kukuruzari za 2016. godinu

-  zaštite i spašavanja na području Općine Donji kukuruzari u 2016. godini

-  razvoja sporta i rekreacije Općine Donji Kukuruzari za 2016. godinu

 

Odluku o izmjenama i dopunama Pdluke o kriterijima za utvrđivanje plaća, naknada i drugih primanja dužnosnika, članova Općinskog vijeća, službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE