Napisao, 11.04.2019

Poziv na XV. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE


Godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2018. godinu, možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN 

 

Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Donji Kukuruzari za 2018. godinu,  možete pogledati OVDJE


Zaključak o usvajanju  Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2018. godinu, možete pogledati OVDJE


Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju  Programa utroška sredstava komunalne naknade u 2018. godine, možete pogledati OVDJE


Zaključak o usvajanju  Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava komunalnog doprinosa u 2018. godini, možete pogledati OVDJE


 Zaključak o usvajanju  Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018. godini, možete pogledati OVDJE


Zaključak o usvajanju  Izvješća o izvršenju Programa potpora u poljoprivredi Općine Donji Kukuruzari za 2018. godinu, možete pogledati OVDJE


 Zaključak o usvajanju  Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini, možete pogledati OVDJE


Zaključak o usvajanju  Izvješća o izvršenju Programa organizacije i provođenja zaštite i spašavanja na području Općine Donji Kukuruzari za 2018. godinu, možete pogledati OVDJE


Zaključak o usvajanju  Izvješća o izvršenju Programa razvoja sporta i rekreacije u Općini Donji Kukuruzari za 2018. godinu, možete pogledati OVDJE


 Zaključak o usvajanju  Izvješća o izvršenju Programa promicanja kulture u Općini Donji Kukuruzari za 2018. godinu, možete pogledati OVDJE


Zaključak o usvajanju  Izvješća o izvršenju Programa socijalne skrbi Općine Donji Kukuruzari za 2018. godinu, možete pogledati OVDJE


Programa građenja komunalne infrastrukture u 2019. godini, možete pogledati OVDJE 

 

Ispravak Programa građenja komunalne infrastrukture u 2019. godini možete pogledati OVDJE


Odluke o otpisu duga za komunalnu naknadu, možete pogledati OVDJE


Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Donji Kukuruzari za 2018. godinu, možete pogledati OVDJE

 

Odluku o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Donji Kukuruzari , možete pogledati OVDJE


Odluku o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Donji Kukuruzari i Plana zaštite od požara Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE