Napisao, 11.03.2016

Poziv za XV. sjednicu Općinskog vijeća, možete pogledati OVDJE

 

Zapisnik sa XV. sjednice Općinskog vijeća, možete pogledati OVDJE

 

Odluku o sufinanciranju boravka djece u Dječjem vrtiću ,, Krijesnica ,, , možete pogledati OVDJE 

 

Odluku o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financira iz proračuna Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE

 

Odluku o naknadi za korištenje sportsko rekreacijskog centra u Donjim Kukuruzarima, možete pogledati OVDJE

 

Odluku o korištenju javnih površina i objekata u svrhu obavljanja političkih aktivnosti i izborne promidžbe, možete pogledati OVDJE

 

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Donji Kukuruzari za 2015. godinu, možete pogledati  OVDJE

 

Zaključak o usvajanju izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje 7 mj. - 12 mj. 2015. godine, možete pogledati OVDJE

 

Zaključak o pokretanju inicijative za dobrovoljno spajanje općine Donji Kukuruzari i grada Hrvatska Kostajnica, možete pogledati OVDJE