Napisao, 21.04.2020

Poziv na XIX. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kukruzari, možete pogledati OVDJE 

 

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava komunalnog doprinosa u 2019. godini, možete pogledati OVDJE 

 

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini, možete pogledati OVDJE 

 

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava komunalne naknade u 2019. godine, možete pogledati OVDJE 

 

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u  2019. godinu, možete pogledati OVDJE 

 

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini, možete pogledati OVDJE 

 

Izvješće o izvršenju Programa razvoja sporta i rekreacije u Općini Donji Kukuruzari za 2019. godinu, možete pogledati OVDJE 

 

Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi u Općini Donji Kukuruzari za 2019. godinu, možete pogledati OVDJE 

 

Izvješće o izvršenju Programa promicanja kulture u Općini Donji Kukuruzari za 2019. godinu, možete pogledati OVDJE 

 

Izvješće o izvršenju Programa potpora u poljoprivredi Općine Donji Kukuruzari za 2019. godinu, možete pogledati OVDJE 

 

Izvješće o izvršenju Programa organizacije i provođenja zaštite i spašavanja na području Općine Donji Kukuruzari za  2019. godinu, možete pogledati OVDJE 

 

Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2019. godinu, možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN

 

Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Donji Kukuruzari za 2019. godinu, možete pogledati OVDJE

 

I. izmjene i dopune Programa utroška sredstava komunalne naknade u 2020. godini, možete pogledati OVDJE


I. izmjene i dopune Programa utroška sredstava komunalnog doprinosa u 2020. godini, možete pogledati OVDJE 


I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini, možete pogledati OVDJE 


I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini, možete pogledati OVDJE 


I. izmjene i dopune Programa socijalne skrbi za 2020. godinu, možete pogledati OVDJE


I. izmjene i dopune Programa promicanja kulture za 2020. godinu, možete pogledati OVDJE


I. izmjene i dopune Programa potpore poljoprivredi za 2020. godinu, možete pogledati OVDJE


I. izmjene i dopune Programa organizacije i provođenja zaštite i spašavanja na području Općine Donji Kukuruzari za 2020. godinu, možete pogledati OVDJE


I. Izmjene i dopune Plana proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2020. godinu, možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN


Odluku o usvajanju Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Donji Kukuruzari za 2019. godinu, možete pogledati OVDJE , Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom, možete pogledati OVDJE