Napisao, 30.12.2016

Poziv na 19. sjednicu Općinskog vijeća možete pogledati OVDJE

 

Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća možete pogledati OVDJE

 

Plan proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu i Plan razvojnih programa možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN

 

Odluku o izvršavanju Plana proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2017. godinu možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN

 

Program Utroška sredstava komunalnog doprinosa za 2017. godinu možete pogledati OVDJE 

 

Program Utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu možete pogledati OVDJE

 

Program Utroška komunalne naknade za 2017. godinu možete pogledati OVDJE

 

Program Utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2017. godini možete pogledati OVDJE 


Program Razvoja sporta i rekreacije u Općini Donji Kukuruzari za 2017. godinu možete pogledati OVDJE

 

Program Socijalne skrbi Općine Donji Kukuruzari za 2017. godinu možete pogledati OVDJE

 

Program Promicanja kulture u Općini Donji Kukuruzari za 2017. godinu možete pogledati OVDJE

 

Program Potpora poljoprivredi Općine Donji Kukuruzari za 2017. godinu možete pogledati OVDJE 

 

Program Provođenja zaštite i spašavanja na području Općine Donji kukruuzari za 2017. godinu možete pogledati OVDJE 

 

Program Održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Donji Kukuruzari za 2017. godinu možete pogledati OVDJE

 

Pravilnik o unutarnjem redu Narodne knjižnice i čutaonice "Napredak" Donji Kukuruzari možete pogledati pod kategorijom KNJIŽNICA

 

Odluku o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Donji Kukuruzari nezavisnom vijećniku Ivanu Krišti možete pogledati OVDJE