Napisao, 21.03.2019

Poziv na XIV. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari , možete pogledati OVDJE 

 

Zapisnik sa XIV. sjednice Općinskog vijeća , možete pogledati OVDJE 

 

Zaključak o davanju odobrenja Općinskoj načelnici , možete pogledati OVDJE 

 

Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja u Rekonstrukciju društvenog doma Borojevići, možete pogledati OVDJE 

 

Pravilnik Općine Donji Kukuruzari o zaštiti , nadzoru nad prikupljanjem , obradi i korištenju osobnih podataka, možete pogledati OVDJE 

 

Ispravak Pravilnika Općine Donji Kukuruzari o zaštiti, nadzoru nad prikupljanjem , obradi i korištenju osobnih podataka, možete pogledati OVDJE

 

Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju i organiziranju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE

 

Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav Civilne zaštite Općine Donji Kukuruzari , možete pogledati pod kategorijom CIVILNA ZAŠTITA.

 

Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Donji Kukuruzari, možete pogledati pod kategorijom CIVILNA ZAŠTITA.

 

Ispravak Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade, možete pogledati OVDJE  

 

Odluku o komunalnoj naknadi Općine Donji Kukuruzari , možete pogledati OVDJE 

 

Odluku o komunalnom doprinosu , mžete pogledati OVDJE