Napisao, 04.12.2015

Poziv za XIV. sjednicu Općinskog vijeća možete pogledati OVDJE

 

Zapisnik sa XIV. sjednice Općinskog vijeća možete pogledati OVDJE

 

Plan proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2016. godinu s projekcijom za 2017. i 2018. možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN

 

Odluku o izvršavanju proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2016. godinu možete pogledati OVDJE

 

Izmjene i dopune Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Donji Kukuruzari 2015.-2021. možete pogledati OVDJE

 

Izmjene i dopune Odluke  o mjerilima za određivanje plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Donji Kukuruzari koji profesionalno obavljaju svoju dužnost, možete pogledati OVDJE

 

Pogram utroška sredstava komunalnog doprinosa u 2016. godini, možete pogledati OVDJE

 

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini, možete pogledati OVDJE

 

Program utroška sredstava komunalne naknade u 2016. godini, možete pogledati OVDJE

 

Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2016. godini, možete pogledati OVDJE

 

Program zaštite okoliša u Općini Donji Kukuruzari za 2016. godinu, možete pogledati OVDJE

 

Program promicanja kulture u Općini Donji Kukuruzari za 2016. godinu, možete pogledati OVDJE

 

Program socijalne skrbi Općine Donji Kukuruzari za 2016. godinu, možete pogledati OVDJE

 

Program organizacije i provođenja zaštite i spšavanja na području Općine Donji Kukuruzari za 2016. godinu možete pogledati OVDJE

 

Program potpore poljoprivrede Općine Donji Kukuruzari za 2016. godinu, možete pogledati OVDJE

 

Program razvoja sporta i rekreacije Općine Donji Kukuruzari za 2016. godinu, možete pogleadati OVDJE

 

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu, možete pogledati OVDJE