Napisao, 27.12.2018

Poziv na XIII. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE 

 

Plan proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu , možete podledati pod kategorijom PRORAČUN


Plan razvojnih programa , možete pogledati OVDJE


Odluku o izvršavanju Plana proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2019. godinu, možete pogledati OVDJE


Program utroška sredstava komunalnog doprinosa u 2019. godini, možete pogledati OVDJE


Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini, možete pogledati OVDJE


Program utroška sredstava komunalne naknade u 2019. godini, možete pogledati OVDJE


Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2019. godini, možete pogledati OVDJE


Program razvoja sporta i rekreacije u Općini Donji Kukuruzari za 2019. godinu, možete pogledati OVDJE


Program socijalne skrbi Općine Donji Kukuruzari za 2019. godinu, možete pogledati OVDJE


Program promicanja kulture u Općini  Donji Kukuruzari za 2019. godinu, možete pogledati OVDJE 


Program potpora poljoprivredi  Općine Donji Kukuruzari za 2019. godinu, možete pogledati OVDJE


Program provođenja zaštite i spašavanja na području Općine Donji Kukuruzari za 2019. godinu, možete pogledati OVDJE


Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Donji Kukuruzari za 2019. godinu, možete pogledati OVDJE


Odluku o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Donji Kukuruzari za 2019. godinu, možete pogledati OVDJE

 

Odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE


Odluku o vrijednosti boda komunalne naknade, možete pogledati OVDJE