Napisao, 26.10.2018

Poziv na XII. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE  

 

Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2018. godinu, možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN

 

2. Izmjene i dopune Plana proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2018. godinu, možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN 

 

Odluku o 1. Izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava komunalne naknade u 2018. godini, možete pogledati OVDJE 

 

Odluku o 2. Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini, možete pogledati  OVDJE 

 

Odluku o 1. Izmjenama i dopunama Programa organizacije i provođenja zaštite i spašavanja na području Općine Donji Kukuruzari u 2018. godini, možete pogledati OVDJE 

 

Odluku o 2. Izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi Općine Donji Kukuruzari za 2018. godini, možete pogledati OVDJE 

 

Odluku o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stana u najam, možete pogledati OVDJE 

 

Suglasnost na Prijedlog Općinske načelnice za usvajanjem Zahtjeva za dodjelom stana u najam, možete pogledati  OVDJE 

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Općinske načelnice za period 01.01.2018. - 30.06.2018. godine, možete pogledati OVDJE