Napisao, 26.06.2015

Poziv za XII. sjednicu Općinskog vijeća, možete pogledati OVDJE

 

Zapisnik sa XII. sjednice Općinskog vijeća, možete pogledati OVDJE

 

Izvješće o radu, financijsko izvješće za 2014 godinu, te Plan rada i financijski plan Komunalca Donji Kukuruzari d.o.o. za 2015. godinu, možete pogledati OVDJE

 

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju programa organizacije i provođenja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Donji Kukuruzari za 2014. godinu, možete pogledati OVDJE

 

Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa zaštite okoliša u Općini Donji Kukuruzari za 2014. godinu, možete pogledati OVDJE

 

Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa socijalne skrbi Općine Donji kukuruzari za 2014. godinu, možete pogledati OVDJE

 

Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa sporta i rekreacije Općine Donji Kukuruzari za 2014. godinu, možete pogledati OVDJE

 

Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa promicanja kulture u Općini Donji Kukuruzari za 2015. godinu, možete pogledati OVDJE

 

Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Donji Kukuruzari za 2014. godinu, možete pogledati OVDJE

 

Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje kuća u državnom vlasništvu na području Općine Donji Kukuruzari za 2014. godinu, možete pogledati OVDJE

 

Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstva naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru Općine Donji Kukuruzari za 2014. godunu, možete pogledati OVDJE

 

Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstva komunalnog doprinosa za 2014. godinu, možete pogledati OVDJE

 

Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstva šumskog doprinosa za 2014. godinu, možete pogledati OVDJE

 

Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava komunalne naknade za 2014. godinu, možete pogledati OVDJE

 

Izvješće o radu Općinskog načelnika za period siječanj - lipanj 2015.godine, možete pogledati OVDJE

 

Zaključak o sufinanciranju smještaja djece s područja Općine Donji Kukuruzari u Dječjem vrtiću ,,Krijesnica,, Hrvatska Kostajnica, možete pogledati OVDJE