Napisao, 04.04.2018

Poziv na VIII. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari , možete pogledati OVDJE 

 

Zapisnik sa VIII. sjednice Općinskog vijeća  Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE

 

Zaključak o usvajanje izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2017. godinu, možete pogledati OVDJE 


 Zaključak o usvajanje izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava komunalne naknade u 2017. godine, možete pogledati OVDJE


Zaključak o usvajanje izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava komunalnog doprinosa u 2017. godini, možete pogledati OVDJE


Zaključak o usvajanje izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. godini, možete pogledati OVDJE 


Zaključak o usvajanje izvješće o izvršenju Programa potpora u poljoprivredi Općine Donji Kukuruzari za 2017. godinu, možete pogledati OVDJE 


 Zaključak o usvajanje izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini , možete pogledati OVDJE 


Zaključak o usvajanje izvješće o izvršenju Programa organizacije i provođenja zaštite i spašavanja na području Općine Donji Kukuruzari za 2017. godinu, možete pogledati OVDJE 


Zaključak o usvajanje izvješće o izvršenju Programa razvoja sporta i rekreacije u Općini Donji Kukuruzari za 2017. godinu, možete pogledati OVDJE


Zaključak o usvajanje izvješće o izvršenju Programa promicanja kulture u Općini Donji Kukuruzari za 2017. godinu, možete pogledati OVDJE 


Zaključak o usvajanje izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi Općine Donji Kukuruzari za 2017. godinu , možete pogledati OVDJE 

 

Odluku o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Donji Kukuruzari za 2017. godinu , možete pogledati OVDJE , a Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Donji Kukuruzari za 2017. godinu , možete pogledati OVDJE