Napisao, 29.01.2018

Poziv na VII. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari , možete pogledati OVDJE  

 

Zapisnik sa VII. sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE

 

I. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Donji Kukuruzari za period 2018. -  2020., možete pogledati OVDJE 

 

I. Izmjene i dopune Odluke o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Donji Kukuruzari za 2017. godinu , možete pogledati OVDJE 

 

Odluku o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Donji Kukuruzari za 2018. godinu, možete pogledati OVDJE 

 

Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Donji Kukuruzari , možete pogledati OVDJE