Napisao, 21.06.2018

Poziv na IX. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE  

 

Zapisnik sa IX. sjednice Općinskog vijeća , možete pogledati OVDJE  

 

Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2017. godinu , možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN 

 

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Donji Kukuruzari za 2017. godinu, možete pogledati OVDJE  

 

I. Izmjene i dopune Plana proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2018. godinu , možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN 

 

I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu , možete pogledati OVDJE  

 

I. Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi Općine Donji Kukuruzari za 2018. godinu, možete pogledati OVDJE 

 

 I. Izmjene i dopune Programa razvoja sporta i rekreacije u Općini Donji Kukuruzari za 2018. godinu , možete pogledati OVDJE  

 

Odluku o općinskim porezima Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE  

 

Odluku o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u včasništvu RH za područje Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE 

 

Zaključak o usvajanju Analize sustava zaštite i spašavanja na području Općine Donji Kukuruzari za 2017. godinu, možete pogledati pod kategorijom CIVILNA ZAŠTITA 

 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Donji Kukuruzari za razdoblje 2017. - 2020. godinu, možete pogledati pod kategorijom CIVILNA ZAŠTITA 

 

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje Općine Donji Kukuruzari od 2018. - 2020. godine, možete pogledati pod kategorijom CIVILNA ZAŠTITA 

 

Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite u Općini Donji Kukurzari, možete pogledati pod kategorijom  CIVILNA ZAŠTITA