Napisao, 04.08.2017

Poziv na IV. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari možete pogledati OVDJE   

 

Zapisnik sa IV. sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari , možete pogledati OVDJE

 

Odluku o mjerilima za određivanje plaće Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Donji Kukuruzari koji profesionalno obnašaju  svoju dužnost, možete pogledati OVDJE  

 

Odluku o kriterijima za utvrđivanje plaća, naknada i drugih primanja članova Općinskog vijeća i službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE  

 

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga, možete pogledati OVDJE