Napisao, 18.06.2013

R  E  P  U B  L  I  K  A    H  R  V  A  T  S  K  A

   SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

           OPĆINA DONJI KUKURUZARI

                    OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA   : 021-05/13-01/05

URBROJ : 2176/07-01-13-1

Dana, 18. lipnja 2013. godine

 

              Na temelju članak 9. Statuta Općine Donji Kukuruzari ( „ Službeni vjesnik „ 15/13 ) skupina od osam (8) vijećnika Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari

P R E D L A Ž E

                   nastavak sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari te za istu predlaže slijedeći : ...

Napisao, 14.06.2013

Poziva za konstituirajuću sjednicu možete pogledati OVDJE 

Napisao, 25.07.2011

 

Predsjednici Općinskog vijeća Općine Donji KUkuruzari u periodu od 1997 - 2017. godine bili su: Marijan Jergović, Stjepan Sović, Mijo Samardžić, Nikola Jurić, Stjepan Cvitkušić, Stipo Šapina, Mijo Latin, Adrijan Lovrić

 

Vijećnici općinskog vijeća ( 2017. - 2021. ) su:

 Stipo Šapina  - predsjednik

 Jakov Pranjić  - zamjenik predsjednika 

 Ninoslav Pauković  - zamjenik predsjednika

 Pero Lučić Jozak  - član

 Ivica Kopić  - član

 Svjetlana Tufeković  - članica

 Željka Farkaš - Ćosić  - članica

 Marko Brandić  - član

 Adrijan...