Napisao, 11.04.2019

Poziv na XV. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE


Godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2018. godinu, možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN 

 

Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Donji Kukuruzari za 2018. godinu,  možete pogledati OVDJE


Zaključak o usvajanju  Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2018. godinu, možete pogledati OVDJE


Zaključak o usvajanju Izvješća o...

Napisao, 21.03.2019

Poziv na XIV. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari , možete pogledati OVDJE 

 

Zapisnik sa XIV. sjednice Općinskog vijeća , možete pogledati OVDJE 

 

Zaključak o davanju odobrenja Općinskoj načelnici , možete pogledati OVDJE 

 

Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja u Rekonstrukciju društvenog doma Borojevići, možete pogledati OVDJE 

 

Pravilnik Općine Donji Kukuruzari o zaštiti , nadzoru nad prikupljanjem , obradi i korištenju osobnih podataka, možete pogledati OVDJE 

 

Ispravak Pravilnika Općine Donji Kukuruzari...

Napisao, 27.12.2018

Poziv na XIII. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE 

 

Plan proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu , možete podledati pod kategorijom PRORAČUN


Plan razvojnih programa , možete pogledati OVDJE


Odluku o izvršavanju Plana proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2019. godinu, možete pogledati OVDJE


Program utroška sredstava komunalnog doprinosa u 2019. godini, možete pogledati OVDJE


Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini, možete...

Napisao, 26.10.2018

Poziv na XII. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE  

 

Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2018. godinu, možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN

 

2. Izmjene i dopune Plana proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2018. godinu, možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN 

 

Odluku o 1. Izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava komunalne naknade u 2018. godini, možete pogledati OVDJE 

 

Odluku o 2. Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne...

Napisao, 30.07.2018

Poziv na XI. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE  

 

Zapisnik sa XI. sjednice Općinskog vijeća , možete pogledati OVDJE 

 

Odluku o donošenju Strateškog razvojnog programa Općine Donji Kukuruzari 2015. - 2020. , možete pogledati pod kategorijom STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM

 

Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja u izgradnju sportske građevine javne i društvene namjene 2. skupine, možete pogledati OVDJE  , a Prilog uz suglasnost pogledajte