Napisao, 07.07.2017

Poziv na II. sjednicu Općinskog vijeća možete pogledati OVDJE  

 

Zapisnik sa II. sjednice Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari možete pogledati OVDJE

 

Odluka o mjerilima za određivanje plaće općinskog načelnika , zamjenika općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine , možete pogledati OVDJE 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za utvrđivanje plaća, naknada i drugih primanja dužnosnika, članova Općinskog vijeća , službenika i namještenika u JUO Općine Donji Kukuruzari , možete pogledati OVDJE 

 

Odluka o prihvaćanju zaključnih likvidacijskih i financijskih izvješća o provedenoj likvidaciji trgovačkog društva " Komunalac - Donji Kukuruzari d.o.o. " , možete pogledati OVDJE 

 

Izbor peteročlanog Povjerenstva za obilježbu proslave Dana Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE 

 

Usvajanje Programa obilježavanja Dana Općine Donji Kukuruari

 

Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Mandatnog povjerenstva, možete pogledati OVDJE   

 

Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Povjerenstva za izbor i imenovanje, možete pogledati OVDJE 

 

Odluke o osnivanju Povjernstava , možete pogledati OVDJE