Napisao Administrator, 03.05.2021

Dana 18. svibnja 2021. godine ( utorak ) na području Općine Donji Kukuruzari  bit će na raspolaganju mobilni timovi Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine koji će pomagati oko predaje zahtjeva za obnovu.

 

Mobilni timovi 18. svibnja 2021. će biti na slijedećoj  lokaciji u vremenu od 9:00 do 17:00 h

  1.     Donji Kukuruzari - na adresi Don Ante Lizatovića 2 ( zgrada Općine, prostorija Udruga) – za sva naselja sa područja općine Donji Kukuruzari 

 

Službenici u mobilnom uredu zaprimat će zahtjeve te pomagati oko ispunjavanja obrazaca te rješavati druga pitanja administrativne naravi. Zahtjeve za obnovom objekata na potresom pogođenom području nužno je popuniti najosnovnijim podacima podnositelja. 

Za prijavu štete potrebno je ponijeti osobnu iskaznicu.

 

 

                                                                                     Općina Donji Kukuruzari