Napisao Administrator, 02.03.2021

SKLADIŠTE UMETIĆI

(UMETIĆI 15)

RADNO VRIJEME

PON-PET

08:00-15:00

SUBOTA I NEDJELJA

NERADNA

ODGOVORNA OSOBA: MAGDALENA BARIĆ

 

 

 

SKLADIŠTE STARA OPĆINA

(DON ANTE LIZATOVIĆA 8)

RADNO VRIJEME

PON-PET

08:00-15:00

SUBOTA I NEDJELJA

NERADNA

ODGOVORNA OSOBA: MARIJA DRAGIČEVIĆ

 

 

 

SKLADIŠTE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

(TRG N. ZRINSKOG 1)

RADNO VRIJEME

PON-PET

08:00-15:30

SUBOTA I NEDJELJA

NERADNA

ODGOVORNA OSOBA: IVO BLAŽANOVIĆ