Odluku o sufinanciranju boravka djece u dječjem vrtiću " Krijesnica " Hrv. Kostajnica ( " Službeni vjesnik"  br. 9/16 ), možete pogledati OVDJE  

 

Odluku o izmjeni Odluke o sufinanciranju boravka djece u dječjem vrtiću " Krijesnica " Hrv. Kostajnica, možete pogledati OVDJE

Odluku o naknadi za korištenje ŠRC-a u Donji Kukuruzarima, možete pogledati OVDJE

 

Odluku o naknadi društvenih domova u vlasništvu općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE

 

Odluku o davanju stanova u najam, možete pogledati OVDJE

 

Odluku o korištenju javnih površina i objekata u svrhu obavljanja političkih aktivnosti i izborne promidžbe na

području općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE

Plan prijama na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2019. godinu , možete pogledati OVDJE

 

Plan prijama na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2018. godinu , možete pogledati OVDJE

 

Plan prijama na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2015. godinu , možete pogledati OVDJE


Plan prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2016.godinu, možete pogledati OVDJE  


Plan prijama na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosas za 2017. godinu možete...

Plan prijema u službu službenika i namještenika u JUO Općine Donji Kukuruzari za 2021. godinu , možete pogledati OVDJE

 

Plan prijema u službu službenika i namještenika u JUO Općine Donji Kukuruzari za 2019. godinu , možete pogledati OVDJE

 

Plan prijema u službu službenika i namještenika u JUO Općine Donji Kukuruzari za 2018. godinu, mpžete pogledati OVDJE

 

Plan prijema u službu službenika i namještenika u JUO Općine Donji Kukuruzari za 2015., možete pogledati OVDJE 


Plan prijema u službu službenika i namještenika u JUO Općine...

 

 

 

 I. izmjene i dopune Plana prijama na stručno osposobljavanje bez radnog odnosa

pogledajte OVDJE