JAVNI UVID U PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTU REPUBLIKE HRVATSKE

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKA NAČELNICA

 

KLASA: 320-02/18-01/1
URBROJ: 2176/07-03/1-22-59
Donji Kukuruzari, 05. travnja 2022. godine

 

Na osnovu članka 29. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19, dalje Zakon), Općinska načelnica Općine Donji Kukuruzari objavljuje

 

JAVNI UVID 

u Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Donji Kukuruzari

 

 

  1. Javni uvid u trajanju od 15 dana započinje 05. travnja 2022. godine, a završava 19.travnja 2022. godine. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Donje Kukuruzare (dalje Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa) tijekom javnog uvida bit će izložen u prostorijama Općine Donji Kukuruzari, svakog radnog dana od 09,00 sati do 14,00 sati.

Uvid u Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa u vrijeme trajanja javnog uvida moguć je i na mrežnim stranicama Općine Donji Kukuruzari – www.donji-kukuruzari.hr.

 

  1. Pozivaju se svi zainteresirani da u propisanom roku sudjeluju u javnom uvidu. Rok za dostavu pisanih očitovanja, mišljenja, prijedloga i primjedbi na Prijedlog Programa je do zaključno 19.travnja 2022. godine u 14,00 sati na adresu Općina Donji Kukuruzari, Don Ante Lizatovića 2, Donji Kukuruzari, 44430 Hrvatska Kostajnica.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u provedbi prigovora istih na sjednici Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari.

 

Skip to content