JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DONJI KUKURUZARI

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKA NAČELNICA

 

KLASA: 350-02/20-01/01

URBROJ: 2176/07-03/1-22-49

Donji Kukuruzari, 11. svibnja 2022.

             

 

Temeljem članka 95. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/13 i 98/19), članka 34. stavka 2. Statuta Općine  Donji Kukuruzari („Narodne novine“, br. 03/17) i članka 34. Statuta Općine Donji Kukuruzari („Službeni vjesnik“ br. 15/13 i 51/14 ),  Općina Donji Kukuruzari objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu  II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Donji Kukuruzari

 

 

  1. Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kukuruzari, a koji se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.
  2. Javni uvid u Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kukuruzari trajat će 9 dana i to od 23. svibnja 2022. godine do 31. svibnja 2022. godine.
  3. Javni uvid u Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kukuruzari može se izvršiti u Općinskoj vijećnici Općine Donji Kukuruzari u Donjim Kukuruzarima, Don Ante Lizatovića 2, počevši od 23. svibnja 2022. godine do 31. svibnja 2022. godine. Svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 sati. Uvid u Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kukuruzari moguć je i na mrežnim stranicama Općine Donji Kukuruzari https://www.donji-kukuruzari.hr/ i putem informacijskog sustava prostornog uređenja.
  4. Javno izlaganje o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kukuruzari održat će se 25. svibnja 2022. godine u 11:00 sati u općinskoj vijećnici Općine Donji Kukuruzari, Don Ante Lizatovića 2, Donji Kukuruzari. Sudionici na javnom izlaganju mogu postavljati pitanja o pojedinim rješenjima te dati primjedbe i prijedloge u zapisnik o javnom izlaganju.
  5. Svi zainteresirani svoje prijedloge i primjedbe na Prijedlog II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Donji Kukuruzari mogu upisati u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Donji Kukuruzari.

 

Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Donji Kukuruzari dostavljaju se na adresu: Općina Donji Kukuruzari, Don Ante Lizatovića 2, Donji Kukuurzari, 44430 Hrvatska Kostajnica ili na e-mail adresu: opcina.donji.kukuruzari@sk.t-com.hr

Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzimati u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Krajnji rok do kojeg se mogu dostaviti pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog II. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Donji Kukuruzari je 31. svibnja 2022. godine.

Općinska načelnica

Lucija Matković

 

Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Donji Kukuruzari
IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI ZA 2.ID PPUO DONJI KUKURUZARI
ZAKLJUČAK o utvrđivanju Prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Donji Kukuruzari
Skip to content