Napisao, 01.10.2019

Poziv na XVII. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE 


Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2019. godinu , možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN


Odluku o nerazvrstanim cestama, možete pogledati OVDJE , a prilog Odluke OVDJE

Napisao, 01.07.2019
Poziv na XVI. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE   

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE

Odluku o davanju Suglasnosti na Statut NKČ Napredak Donji Kukuruzari , možete pogledati OVDJE

Odluku o komunalnom redu , možete pogledati OVDJE 
Ispravak Odluke o komunalnom redu , možete pogledati OVDJE

 1. Izmjena i...
Napisao, 12.04.2019

Poziv na XV. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE


Godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2018. godinu, možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN 

 

Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Donji Kukuruzari za 2018. godinu,  možete pogledati OVDJE


Zaključak o usvajanju  Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2018. godinu, možete pogledati OVDJE


Zaključak o usvajanju Izvješća o...

Napisao, 21.03.2019

Poziv na XIV. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari , možete pogledati OVDJE 

 

Zapisnik sa XIV. sjednice Općinskog vijeća , možete pogledati OVDJE 

 

Zaključak o davanju odobrenja Općinskoj načelnici , možete pogledati OVDJE 

 

Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja u Rekonstrukciju društvenog doma Borojevići, možete pogledati OVDJE 

 

Pravilnik Općine Donji Kukuruzari o zaštiti , nadzoru nad prikupljanjem , obradi i korištenju osobnih podataka, možete pogledati OVDJE 

 

Ispravak Pravilnika Općine Donji Kukuruzari...

Napisao, 27.12.2018

Poziv na XIII. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE 

 

Plan proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu , možete podledati pod kategorijom PRORAČUN


Plan razvojnih programa , možete pogledati OVDJE


Odluku o izvršavanju Plana proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2019. godinu, možete pogledati OVDJE


Program utroška sredstava komunalnog doprinosa u 2019. godini, možete pogledati OVDJE


Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini, možete...