Napisao, 23.07.2020

Poziv na XXI. sjednicu općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari , možete pogledati OVDJE


I. izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa  u 2020. godini, možete pogledati OVDJE

 

II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini, možete pogledati OVDJE

 

II. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini, možete pogledati OVDJE

 

II. izmjene i dopune Programa socijalne skrbi za 2020. godinu, možete pogledati OVDJE

 

II. izmjene i dopune Programa...

Napisao, 27.04.2020

Poziv na XX. sjednicu općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE

 

Odluku o zajedničkom organiziranju poslova civilne zaštite- zajedničko koordiniranje poslova i aktivnosti djelovanja civilne zaštite na području Grada Hrvatska Kostajnica i Općina Donji Kukuruzari, Hrvatska Dubica i Majur, možete pogledati OVDJE

 


Napisao, 21.04.2020

Poziv na XIX. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kukruzari, možete pogledati OVDJE 

 

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava komunalnog doprinosa u 2019. godini, možete pogledati OVDJE 

 

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini, možete pogledati OVDJE 

 

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava komunalne naknade u 2019. godine, možete pogledati OVDJE 

 

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u...

Napisao, 20.12.2019

Poziv na XVIII. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE 


 I. izmjene i dopune Programa utroška sredstava komunalne naknade u 2019. godini, možete pogledati OVDJE


I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u 2019. godini, možete pogledati OVDJE


II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini, možete pogledati OVDJE


II. izmjene i dopune Programa promicanja kulture za 2019. godinu, možete pogledati OVDJE


II. izmjene i dopune Programa socijalne...

Napisao, 30.09.2019

Poziv na XVII. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE 


Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Donji Kukuruzari za 2019. godinu , možete pogledati pod kategorijom PRORAČUN


Odluku o nerazvrstanim cestama, možete pogledati OVDJE , a prilog Odluke OVDJE