Napisao Administrator, 11.10.2021

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI

OPĆINSKA NAČELNICA

 

KLASA: 320-02/18-01/1
URBROJ: 2176/07-03/1-21-45
Donji Kukuruzari, 11. listopada 2021. godine

 

 

Na osnovu članka 29. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19, dalje Zakon), Općinska načelnica Općine Donji Kukuruzari objavljuje 

 

 

 

JAVNI UVID 

u Prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Donji Kukuruzari

 

 

1. Javni uvid u trajanju od 15 dana započinje 11. listopada 2021. godine, a završava 25. listopada 2021. godine. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Donje Kukuruzare (dalje Prijedlog Izmjena i dopuna Programa) tijekom javnog uvida bit će izložen u prostorijama Općine Donji Kukuruzari, svakog radnog dana od 09,00 sati do 14,00 sati. Uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Programa u vrijeme trajanja javnog uvida moguć je i na mrežnim stranicama Općine Donji Kukuruzari – www.donji-kukuruzari.hr.

 

2. Pozivaju se svi zainteresirani da u propisanom roku sudjeluju u javnom uvidu. Rok za dostavu pisanih očitovanja, mišljenja, prijedloga i primjedbi na Prijedlog Programa je do zaključno 25. listopada 2021. godine u 14,00 sati na adresu Općina Donji Kukuruzari, Don Ante Lizatovića 2, Donji Kukuruzari, 44430 Hrvatska Kostajnica. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u provedbi prigovora istih na sjednici Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari.

 

Obrazac Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH, možete pogledati OVDJE 

 

Tablicu V1 - Prikaz raspolaganja po katastarskim česticama i oblicima raspolaganja, možete pogledati OVDJE