Ugovor o koncesiji za skupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada sa područja Općine Donji Kukuruzari, možete pogledati OVDJE

Odluku o davanju suglasnosti na cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, možete pogledati OVDJE

Plan gospodarenja otpadom možete pogledati OVDJE 

 

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Donji Kukuruzari za 2015.godinu, možete pogledati OVDJE 

 

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Donji Kukuruzari  za 2016. godinu možete pogledati OVDJE